Bones pràctiques d'autonomia

Per aprendre a ser autònoms, ens cal PRACTICAR.

De vegades, necessitem la col·laboració d'algú o una mica d'ajuda... per exemple per aprendre a penjar la jaqueta  o la motxilla al seu lloc, necessitem practicar... Tenir a casa un penjador A LA NOSTRA ALÇADA és una bona manera de reforçar aquest treball. I que la jaqueta porti una cinta LLARGA per poder penjar-la és ESSENCIAL, penseu que els nens i nenes de p3 necessitem fer servir les dues mans per penjar les coses. (MOLTES GRÀCIES!)
Mireu tot el que podem fer,  tots sols, amb una mica de paciència...


BOTÓ, BOTONET, SURT PEL FORADET!
Aprenem a obrir                                                                     i tancar cremalleres
Endrecem les nostres feines

anem a beure aigua tots sols