Per què hem d'explicar contes als nens?


Hi havia una vegada unes famílies molt simpàtiques que sempre explicaven contes als seus fills. 

      Els nens i les nenes aprenien moltes paraules noves,
    
      aprenien VALORS importants,

  practicaven L’ATENCIÓ, L’ACTITUD D’ESCOLTAR...

      Les històries els ajudaven a ESTRUCTURAR el pensament.

     TOTS S'ENTRETENEN I DIVERTIEN,

 eren infants imaginatius i curiosos.
    

A poc a poc, els vincles afectius entre els membres de la família es reforçaven.

  
LL'explicació de contes creava un hàbit 

que més endavant seria la base per a establir

 l'aprenentatge de la LECTURA.


Els nens i nenes aprenien a llegir imitant l'entonació, les

 pauses, la intensitat..., perquè ESCOLTANT també s'aprèn a llegir.
En aquell país, els nens i nenes eren DESPERTS, CREATIUS, SENSIBLES I INTEL·LIGENTS!       Els pares i les mares TENIEN UN GRAN

 SECRET: cada dia, abans d'anar a dormir,  explicaven contes als seus fills.